PRODHIM DHE MONTIM TË DYER E DRITAREVE
PRODHIM DHE MONTIM TË FASADAVE STRUKTURALE DHE GJYS-STRUKTURALE
PRODHIM DHE MONTIM TË KANGJELLA TË ALUMINIT
PRODHIM DHE MONTIM PËR NDARJE ZYRASH
PRODHIM DHE MONTIM TË PORTAVE PANEL
PRODHIM DHE MONTIM TË GRILAVE
PRODHIM DHE MONTIM TË PORTAVE TË XHAMIT
PRODHIM DHE MONTIM GABINA DUSHI
PRODHIM DHE MONTIM TË PORTAVE TË BLINDUARA